+48 61 670 3330
FaceBook

Uprawnienia

System Thinq CMS posiada wbudowane mechanizmy kontroli, przyznawania dostępu oraz rejestracji zdarzeń.

Wielostopniowy system nadawania uprawnień

 Model zabezpieczeń przyjęty w systemie Thinq CMS przewiduje możliwość nadawania uprawnień w różnych obszarach:

  • edycja stron
  • konfiguracja witryn
  • zarządzanie listami
  • zarządzenie szablonami
  • zarządzenie elementami globalnymi
  • zarządzanie użytkownikami
  • dostęp do dziennika systemowego

Uprawnienia mają różny poziom: tylko odczyt, lub dodatkowo zapis, usuwanie, zmiana ustawień, tworzenie obiektów podrzędnych.

Obsługa zabezpieczeń na poziomie folderów, stron 

Każda strona i folder może mieć ustawione indywidualne prawa dostępu i edycji, które to ustawienia są dziedziczone w dół.

Systemowy dziennik zdarzeń

Wszystkie zdarzenia występujące w systemie są logowane do dziennika systemowego.

© Thinq sp. z o.o. 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.