Edycja styli CSS

1.6.1

Edytor styli CSS umożliwia edycję specjalnie podpiętych arkuszy. Dzięki niemu możemy zobaczyc historię zmian(1), dokonać edycji styli(2) oraz je usunąć(3).

Historia zmian umożliwia nam podgląd poprzedniego stylu(1) oraz przywrócenie wybranej wersji(2).

Edycję stylu ułatwia edytor kolorujący składnie języka CSS. Chcąc zakończyć edycję możemy nacisnąć przycisk anuluj(1), a jeśli wprowadziliśmy jakieś zmiany, zatwierdzdzić je przyciskiem zapisz(2).

© Thinq sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.