Edytor Master

1.6.1

Edytor Master odpowiada za stałe i powtarzające się elementy na stronie takie jak Menu główne, stopka, logo lub dane kontaktowe.
W zależności od wielkości naszego serwisu, nasz edytor może być podzielony na kilka sekcji(1),a w każdej z nich będą znajdywać się powiązane z tą sekcją kontrolki.
Ich edycja odbywa się w taki sam sposób jak edycja elementów na podstronach naszego serwisu. Wszelkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz(2).

© Thinq sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.